Dobbelsteen

januari 2019

Over het stukje achter De Dobbelsteen, tussen de Leidekkerstraat en het park, is uitvoerig overleg geweest met de mensen die er naast wonen. Eerst is er een voorlopig plan gemaakt. Dat is in september 2018 besproken met mensen die ernaast wonen en anderen die mee willen denken. Het plan werd waar nodig aangepast. In december en januari 2019, net voor de vorst, konden we dit stuk nog aanleggen.

Top