Dieren

De planten zaten nog nauwelijks in de grond of de eerste insecten wisten ze al te vinden!
Bijen, vlinders, vliegen, wespen, hooiwagens, sprinkhanen en wantsen.

Top