Leidekkerstraat

maart 2018

De eerste stukken van de Plukroute zijn al aangeplant. Een perk aan de Leidekkerstraat, naast wijkcentrum De Dobbelsteen, was in november 2017 als eerste perk van de Plukroute aan de beurt. Daarna plantten we in het park aan de Pottenbakkerstraat voorjaar 2018 fruitbomen en bloemperken. Vele Princenhagenaars hielpen mee: wijkbewoners en leerlingen van basisschool Sint Maerte, van basisschool De Eerste Rith en van de Democratische School Libertad.

Top